SAMOCHÓD Z DANII

Do rejestracji w Polsce auta sprowadzonego z Danii potrzebne są zwykle 2 dokumenty: REGISTRERINGSATTEST (dowód rejestracyjny – stary zielona A5 lub nowszy niebieski A4)
oraz dowód zakupu. Niebieski dowód rejestracyjny zawiera unijne kody rubryk i często nie trzeba go tłumaczyć, jednak polski urząd może zażądać tłumaczenia,
gdyż na tym dokumencie często zamieszczane są adnotacje w stylu: otwarta przestrzeń ładunkowa z burtami, agregat chłodniczy. filtr cząstek stałych itp.
Ważnym elementem dla rejestracji i opodatkowania jest rodzaj pojazdu. Występują tu zazwyczaj 3 wpisy: PERSONBIL (samochód osobowy) oraz VAREBIL (dosł.: samochód dostawczy)
i LASTBIL (samochód ciężarowy). W polskim systemie nie funkcjonuje rodzaj pojazdu ”dostawczy” i w ten sposób VAREBIL tłumaczy się często jako ”samochód ciężarowy”.

Należy zwrócić uwagę, że rejestracja pojazdu bez posiadania REGISTRERINGSATTEST jest zwykle niemożliwa. Wyjątek stanowią maszyny i pojazdy rolnicze,
których rejestracja w Danii nie jest konieczna, jeżeli nie korzystają z dróg publicznych. W takim wypadku dobrze jest, by sprzedający zamieścił na dowodzie sprzedaży stosowną informację.


CZYTAJ WIĘCEJ:
SPRAWY USC OGÓLNIE
ZGON W DANII
NARODZINY DZIECKA W DANII
EMERYTURA Z DANII
POLSKA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W DANII
PRACA DANII

STRONA GŁÓWNA