POLSKA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W DANII

Posiadając działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce należy bardzo uważać w przypadku jej wykonywania na terenie Danii.
Wiąże się to z ryzykiem nałożenia przez władze duńskie opodatkowania w duńskim podatkiem. Dania broni się przed obcymi, nieopodatkowanymi w Danii,
niskokosztowymi usługami. Taki usługi można wykonywać w przypadku ściśle określonego w ramach krótkoterminowego pisemnego kontraktu, a i tak warunki,
by nie zostać objętym duńskim podatkiem są bardzo trudne do spełnienia. Chodzi tu o następujące sprawy:
- nie można posiadać w Danii biura, miejsca prowadzenia działalności, pośrednika, agenta
- nie można posiadać duńskiego nr tel, duńskich wizytówek
- decyzje w sprawie zakresu i sposobu wykonania codziennych obowiązków należy podejmować samemu wg podpisanego kontraktu. Nie może to być duński obywatel,
który kieruje codziennym pracami
- należy posiadać własne narzędzia i odzież roboczą.

Przestrzeganie tych zasad i tak nie wyklucza opodatkowania w Danii, mimo że jesteśmy wstanie udokumentować płacenie podatku w Polsce.
Należy absolutnie unikać prowadzenia takiej działalności jako osoba fizyczna prowadząca działalność gosp. w Polsce lub w formie spółki cywilnej, a ewent tylko w formie spółki z o.o., komandytowej itp. o niewielkim kapitale, który jesteśmy w stanie zaryzykować w przypadku egzekucji.

Ewent. odwołanie się od decyzji duńskiego US jest zwykle nieskuteczne, a korzystanie z duńskich doradców czy rewidentów tylko naraża przedsiębiorcę na dodatkowe,
bardzo wysokie koszty.

Ważne! Praca w Danii jako przedsiębiorca lub wysyłanie tam pracowników do pracy podlega obowiązkowemu zgłoszeniu w systemie RUT, w innym razie grożą bardzo wysokie kary. Więcej na ten temat na stronach www.rut.dk lub https://workplacedenmark.dk/ (w j. duńskim lub angielskim).


CZYTAJ WIĘCEJ:
SPRAWY USC OGÓLNIE
ZGON W DANII
NARODZINY DZIECKA W DANII
SAMOCHÓD Z DANII
PRACA DANII

STRONA GŁÓWNA