NARODZINY DZIECKA

OD 2019 roku narodziny dziecka potwierdzane są dokumentem PERSONATTEST.
Ważne, zwróć uwagę, czy w rubryce ”Miejsce urodzenia” zamieszona jest jednoznaczna nazwa miejscowości, a nie np. sama nazwa szpitala, bo miejscowość urodzenia jest
konieczna do rejestracji dziecka w polskim USC. Ewent. możesz przedstawić w polskim USC jakiś dodatkowy dokument, z którego wynika miejsce urodzenia dziecka.
Tu nie należy mylić miejsca urodzenia z miejscem rejestracji urodzenia.

Może się zdarzyć, że polski USC zażąda przedłożenia dokumentu potwierdzającego płeć dziecka. Ta informacja nie jest podawana w Personattest.
USC uwzględnia jednak adnotację polskiego tłumacza z informacją o tym, że ostatnia cyfra duńskiego numeru osobowego wskazuje na płeć
(parzysta i zero – płeć żeńska, nieparzysta – płeć męska).

Do połowy 2018 roku funkcjonowały 2 inne dokumenty: FØDSELS-OG DÅBSATTEST (akt urodzenia i chrztu) oraz FØDSELS- OG NAVNEATTEST(akt urodzenia i nadania imienia).
Może się zdarzyć, że jakiś kościół wystawi ten dokument także i dziś. Tu należy zwrócić uwagę, że na tym dokumencie nie ma miejsca urodzenia, koniecznego do rejestracji
w polskim USC, toteż wymagane jest przedłożenie dodatkowego dokumentu. Może to być FØDSELSOPLYSNINGER (karta urodzenia) lub BEKRÆFTELSE AF FØDESTED (potwierdzenie miejsca urodzenia),
FØDSELSANMELDELSE (szpitalne zgłoszenie urodzenia) lub inny dokument, np. od położnej. I tu także należy zwrócić uwagę, by w polu ”miejsce urodzenia” podana była nazwa miejscowości,
a nie np. ”Zespół Szpitali Zelandii Południowej”.


CZYTAJ WIĘCEJ:
SPRAWY USC OGÓLNIE
ZGON W DANII
SAMOCHÓD Z DANII
EMERYTURA Z DANII
POLSKA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W DANII
PRACA DANII

STRONA GŁÓWNA