ZGON W DANII

W Danii są obecnie wystawiane 2 typy druków, dokumentujących zgon:

1. DØDSATTEST wystawiany przez lekarza i ewent. policję, który w polskim tłumaczeniu nosi nazwę KARTA ZGONU, a dokumentuje okoliczności zgonu i oględziny zwłok.
Lekarz dokonujący oględzin zamieszcza na drugiej stronie serszy opis, gdzie zwykle informuje o tym, czy zmarły cierpiał na jakąś chorobie zakaźną. Ta informacja
ma zazwyczaj fundamentalne znaczenie w przypadku transportu zwłok do Polski.

2. PERSONATTEST (ZAŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH) to od połowy 2018 roku powszechny dokument urzędowy, wystawiony przez administratora danych osobowych
(kościół lub gmina), a dokumentujący zgon, stan cywilny, narodziny dziecka itp. We wszystkich tych przypadkach dokument nosi nazwę Personattest,
natomiast różni się ilością i zawartością rubryk, zależnie od tego, co dokumentuje. Tylko dokument wystawiony przez administratora danych osobowych
jest akceptowany przez polski USC.

Do połowy 2018 roku zamiast Personattest funkcjonował równoważny dokument DØDS- OG BEGRAVELSESATTEST, który jeszcze i dziś może być wystawiony przez jakiś kościół.
Formalności związane z transportem zwłok do Polski zmieniają się. Informacje o aktualnych przepisach w tych zakresie i pomoc w zdarzeniach losowych otrzymasz w
polskim konsulacie przy ambasadzie w Hellerup.


CZYTAJ WIĘCEJ:
SPRAWY USC OGÓLNIE
NARODZINY DZIECKA W DANII
SAMOCHÓD Z DANII
EMERYTURA Z DANII
POLSKA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W DANII
PRACA DANII

STRONA GŁÓWNA